Rulli, Mariana. " Дуг пут до једнакости: универзитет и род у Aргентини" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 3 (26 January 2023)