Rulli, M. 2023 Jan 26. Дуг пут до једнакости: универзитет и род у Aргентини. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:3