Grbović, Vanja. " Улога жене у високом образовању: спрега оперског уметника и вокалног педагога у периоду југословенског социјализма" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 3 (26 January 2023)