Grbović, Vanja. " Улога жене у високом образовању: спрега оперског уметника и вокалног педагога у периоду југословенског социјализма." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.3 (2022): 99–118. Web. 21 Feb. 2024