Grbović, V. 2023 Jan 26. Улога жене у високом образовању: спрега оперског уметника и вокалног педагога у периоду југословенског социјализма. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:3