Arsić, Irena. " Од справљенице до задругарке: образовање православних Српкиња у Дубровнику 1831–1914." Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 3 (26 January 2023)