Arsić, Irena. " Од справљенице до задругарке: образовање православних Српкиња у Дубровнику 1831–1914.." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.3 (2022): 23–36. Web. 26 May. 2024