Arsić, I. 2023 Jan 26. Од справљенице до задругарке: образовање православних Српкиња у Дубровнику 1831–1914.. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:3