Ivanović Barišić, Milina. " Материјална култура из новог угла. Данијела Велимировић, Кибле, баклаве и фистани: традиционална материјална култура Срба у XIX и почетком XX века" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 2 (30 September 2022)