Ivanović Barišić, Milina. " Материјална култура из новог угла. Данијела Велимировић, Кибле, баклаве и фистани: традиционална материјална култура Срба у XIX и почетком XX века." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.2 (2022): 275-278. Web. 17 Apr. 2024