Ivanović Barišić, M. 2022 Sep 30. Материјална култура из новог угла. Данијела Велимировић, Кибле, баклаве и фистани: традиционална материјална култура Срба у XIX и почетком XX века. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:2