Milosavljević, Tanja. " Карактеристике лингвокултурног концепта ̓одећа̓ у српском призренском говору" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 2 (30 September 2022)