Milosavljević, Tanja. " Карактеристике лингвокултурног концепта ̓одећа̓ у српском призренском говору." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.2 (2022): 245-266. Web. 23 Apr. 2024