Milosavljević, T. 2022 Sep 30. Карактеристике лингвокултурног концепта ̓одећа̓ у српском призренском говору. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:2