Tomašević, Milan. " Космогонијске представе код деце виших разреда основне школе: детињство и свемир" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 2 (30 September 2022)