Tomašević, Milan. " Космогонијске представе код деце виших разреда основне школе: детињство и свемир." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.2 (2022): 129-151. Web. 14 Apr. 2024