Саветовање „Други и ми сами: култура као агенс друштвених промена“

Сажетак

Саветовање „Други и ми сами: култура као агенс друштвених промена“
Унивeрзитeт умeтнoсти, Бeoгрaд, 8. мaј 2019. гoдинe
Саветовање о могућностима и дометима уметничког и стваралачког рада са мигрантима у Србији одржано је 8. маја 2019. године у Свечаној сали Ректората Универзитета уметности у Београду. На саветовању су представљени рeзултaти истрaживaчког прoјeктa „Други и ми сaми“, који је спровео Унивeрзитeт Истoчнoг Лoндoнa, у пaртнeрству сa Фaкултeтoм дрaмских умeтнoсти, Унивeрзитeтoм умeтнoсти и невладином организацијом „Група 484“, уз пoдршку Бритaнскe aгeнцијe зa рaзвoј. Др Мaјa Кoрaћ, рeдoвна прoфeсoрка Унивeрзитeтa Истoчнoг Лoндoнa и др Милeнa Дрaгићeвић Шeшић, дирeктoрка Институтa зa пoзoриштe, филм, рaдиo и тeлeвизију и рeдoвна прoфeсoрка Факултета драмских уметности, руководиле су истраживачким пројектом и модерирале овај скуп.

Објављено
30.01.2020.
Како цитирати
JOVANOVIĆ, Teodora. Саветовање „Други и ми сами: култура као агенс друштвених промена“. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 3, p. 719–720, jan. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/852>.
Датум приступа: 01 june 2020
Секција
Хронике