Етнографски весник

Сажетак

Národopisný věstník. Bulletin dʼethnologie
Česká národopisná společnost, Praha, ročník XXXVI (78), 2019, číslo 1, 1–137.


Чешко етнографско друштво (Česká národopisná společnost) са седиштем у Прагу, које располаже великом мрежом сарадника (институција и појединаца) широм Чешке Републике, има више од једног века своје гласило: Národopisný věstník („Етнографски весник“). Овај часопис, као и часопис Český lid („Чешки народ“), oснован 1891. године, два су најстарија часописа етнографског/етнолошког карактера у Чешкој Републици и уједно спадају у најстарије научне часописе у тој земљи.

Објављено
30.01.2020.
Како цитирати
LUKOVIĆ, Miloš. Етнографски весник. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 3, p. 701–707, jan. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/849>.
Датум приступа: 04 july 2020
Секција
Прикази