Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи: увод у темат

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1903493Z УДК 314.7

  • Sanja Zlatanović Етнографски институт САНУ, Београд
    sanja.zlatanovic@ei.sanu.ac.rs
  • Juraj Marušiak Институт за политичке науке, Словачка академија наука, Братислава
    juraj.marusiak@savba.sk

Сажетак

Овај тематски број састоји се од једанаест радова посвећених миграционим кретањима појединаца и/или заједница у југоисточној и централној Европи. Темат је конципиран интердисциплинарно – сачињавају га радови који феномен миграција разматрају комбинујући истраживачке приступе етнологије и социјалне антропологије, социологије, историје и политикологије. У темату се разматрају разнородни типови миграција, али значајан број радова посвећен је миграцијама које су на различите начине, непосредно или посредно, повезане с ратом (првих шест радова). Економски разлози су такође у основи многих миграција, и могу бити, али не обавезно, повезани с ратом и кризом која карактерише послератна подручја. Миграције могу бити покренуте и сасвим личним разлозима, како то показује неколико радова темата.
Кључне речи: миграције, југоисточна Европа, централна Европа, интердисциплинарност

Reference

Eriksen, Thomas Hylland. 2015. An Overheated World. http://www.sv.uio.no/sai/english/research/projects/overheating/
publications/overheated-world.pdf (pristupljeno 10. 03. 2018).
Lukić Krstanović, Miroslava. 2015. „Interdisciplinarni dijalog o proučavanju migracija“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXIII (3): 507–514.
Lukić Krstanović, Miroslava. 2018. „Migracijske teme i istraživačka mobilnost. O tematu ʻIstraživanje migracijaʼ“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVI (3): 674–679.
Zlatanović, Sanja & Juraj Marušiak. 2017. „ʻPovratnaʼ migracija vojvođanskih Slovaka i pitanje pripadnosti“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXV (3): 653–668.

Sources:
Blic. https://www.blic.rs/biznis/vesti/izgubili-smo-14-odsto-stanovnistva-iz-srbijese-u-proseku-iseli-139-ljudi-dnevno/c82sgdk (pristupljeno 20. 10. 2019).
Danas. https://www.danas.rs/ekonomija/emigracija-iz-srbije-dobila-galopirajucitrend/ (pristupljeno 30. 08. 2019).
Radio-televizija Srbije.
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3416327/pitanje-svih-pitanja--kako-spreciti-iseljavanje-iz-srbije.html (pristupljeno 30. 08. 2019).
UNHCR. https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
fbclid=IwAR3otCJcaNVrG5bjj5XdY1z3LqM_2WJF_bZuzlwKFx5NuBVjGfp9r6czkJU
(pristupljeno 1. 12. 2019).
Објављено
30.01.2020.
Како цитирати
ZLATANOVIĆ, Sanja; MARUŠIAK, Juraj. Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи: увод у темат. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 3, p. 493–499, jan. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/835>.
Датум приступа: 01 june 2020
Секција
Тема броја