Када престаје детињство? Дечији бракови у ромској популацији у Србији: етнографско истраживање

Сажетак

Када престаје детињство? Дечији бракови у
ромској популацији у Србији: етнографско истраживање

Објављено
30.09.2018.
Како цитирати
TOMAŠEVIĆ (SERBIA), Milan. Када престаје детињство? Дечији бракови у ромској популацији у Србији: етнографско истраживање. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 2, p. 439-443, sep. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/592>.
Датум приступа: 24 apr. 2019