Вампир у локалној и глобалној култури

Сажетак

Вампир у локалној и глобалној култури

Објављено
30.09.2018.
Како цитирати
STEVANOVIĆ (SERBIA), Lada. Вампир у локалној и глобалној култури. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 2, p. 437-439, sep. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/591>.
Датум приступа: 24 apr. 2019