Research on Cultural Heritage in Contemporary Society. New Books Published by the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences (I.)

  • Vladimír Potančok (Slovakia) Институт за етнологију и социјалну антропологију. Словачка Академија Наука
    vladimir.potancok@savba.sk

Сажетак

New Books Published by the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of
Sciences (I.)

Reference

Benža, Mojmír. 2015. Tradičný odev Slovenska (Traditonal Clothing of Slovakia).
Bratislava: ÚĽUV (The Centre for Folk Art Production), 293 pp.
Benža, Mojmír. 2017. Tradičný odev Záhoria (Traditional Clothing of Záhorie Region).
Skalica: Záhorské múzeum v Skalici (Museum of Záhorie Region in Skalica), 156
pp.
Burlasová, Soňa. 2015. Naratívne piesne o zbojníkoch: Príspevok k porovnávaciemu
štúdiu (Narrative Songs about Robbers: A Contribution to the Comparison Study).
Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 118 pp., Ethnological Studies, 22.
Zajonc, Juraj, & Marta Ondrušková. 2015. Maľované výšivky. Vymaľovánky
inšpirované motívmi slovenských výšiviek (Painted Embroidery: Colouring Books
Inspired by Slovak Emroidery Motifs). Bratislava: Slovart, 104 pp.
Објављено
20.09.2030.
Како цитирати
POTANČOK (SLOVAKIA), Vladimír. Research on Cultural Heritage in Contemporary Society. New Books Published by the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences (I.). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 2, p. 431-432, sep. 2030. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/589>.
Датум приступа: 24 apr. 2019