Ретроспектива и реинтерпретација. Етнографске фотографије на прелазу из 19. у 20. век

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1802387B UDC 39:778"18/19" Preliminary communication

  • Helena Beránková (Czechia) Ethnographic Institute of the Moravian Museum, Brno
    hberankova@mzm.cz

Сажетак

Овај текст се бави етнографским фотографијама из Моравске и Словачке (од 1880.
године), а на основу фотографске збирке Етнографског института Музеја Моравске у
Брну (Чешка Република). Ова богата база садржи визуелну документацију многих
аспеката материјалног и духовног живота народа. Пратећи низ икона етнографске
фотографије, овај рад покушава да сједини наизглед фрагментисане напоре
фотографа, изнађе пут ка синтези и укаже на могућности и потенцијал ових слика за
садашња и будућа етнолошка истраживања.Кључне речи: народна култура, фотографија, Моравска, Словачка, документ,
уметност, студијске фотографије

Reference

Beránková, Helena. 1999. Josef Braun. Fotografie 1901–1910. [Josef Braun.
Photographs 1901–1910]. Brno: Moravské zemské muzeum.
Beránková, Helena. 2000-2001. „Fotografický ateliér Adolfa Kastnera v Uherském
Brodě.“ [Photographic Studio of Adolf Kastner in Uherský Brod] Folia
ethnographica 34–35: 123–136.
Beránková, Helena. 2009. Josef Šíma (1859–1929). Kreslíř a fotograf [Josef Šíma
(1859–1929). Drawer and Photographer]. Brno: Moravské zemské
muzeum.
Botík, Ján, ed. 1998. Letanovce. Odkaz Maroša Madačova [Letanovice.The Legacy
of Maroš Madačov]. Bratislava: Lúč - vydavateľské družstvo.
Brouček, Stanislav, and Richard Jeřábek, eds. 2007. Lidová kultura. Národopisná
encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv./Vol. 2–3. Věcná část [Folk culture.
The Ethnographic encyclopaedia of Bohemia, Moravia and Silesia].
Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav
evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. pp.
192–193 (Heslo: etnografie / Entry: Ethnography).
Dufek, Antonín, Helena Beránková, and Andreas Krase. 2010. Erwin Raupp –
Moravská Hellas 1904 [Erwin Raupp. Moravian Hellas 1904]. Lomnice
nad Popelkou: Studio JB.
Dvořák, Karel. 1922. “Fotografie ve službách čsl. Národopisu.” [Photography in the
Service of Czechoslovak Ethnography]. Fotografický obzor 30: 129–167.
Jeřábek, Richard. 1987. “Etnograf fotografem” [The Ethnographer as Photographer]
In Český a slovenský lid ve fotografiích národopisců. Katalog, 5-7.
Strážnice: Ústav lidového umění ve Strážnici.
Kargl, Georg, Anette Kicken, and Rudolf Kicken, eds. 2008. Pictorialism. Hidden
Modernism. Photography 1896–1916. Vienna–Berlin: Georg Kargl Fine
Arts.
Koula, Jan Emanuel. 1939. Katalog výstavy celoživotního díla J. Kouly v
Uměleckoprůmyslovém muzeu [Catalogue of the Exhibition of Life-Work
of J. Koula in the Museum of Applied Arts] Praha: Uměleckoprůmyslové
muzeum.
Newhall, Nancy Wynne. 1975. P. H. Emerson: the fight for photography as a fine
art. New York: Aperture.
Nováková, Lenka. 2004. “Nový přírůstek ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského
zemského muzea – fotodokumentace jihomoravských Charvátů.”
[A New Arrival in the Collections of the Ethnographic Institute of the Moravian
Museum] Folia ethnographica 38: 137–147.
Trnková, Petra. 2008. Technický obraz na malířských štaflích. Česko-němečtí
fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890–1914 [Technical Picture on Painter’s
Stepladder. Czech-German Amateur Photographers and Artistic Photography].
Brno: Barrister & Principal.
Václavík, Antonín. 1930. Luhačovské Zálesí [Zálesí in the Luhačovice Region].
Luhačovice: Musejní společnost.
Válka, Miroslav. 1998. “Dílo Marie Gardavské jako ikonografický pramen ke
studiu lidového oděvu.” [The Work of Marie Gardavská as an Iconographic
Source for Studies of Folk Costume] Folia ethnographica 32: 64–72.
Večerková, Eva. 1989. “Moravský lid ve fotografiích Josefa Klvani.“ [Moravian
People in the Photographs of Josef Klvaňa] Slovácko 31: 87–113.

Примљено / Received: 05. 02. 2018.
Прихваћено / Accepted: 03. 05. 2018.
Објављено
30.09.2018.
Како цитирати
BERÁNKOVÁ (CZECHIA), Helena. Ретроспектива и реинтерпретација. Етнографске фотографије на прелазу из 19. у 20. век. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 2, p. 387-402, sep. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/586>.
Датум приступа: 24 apr. 2019