Бити недостојна националне сцене. Женска непослушност као перформативна пракса

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1802347S UDC 39-055.2 Original research paper

Сажетак

Дана 5. августа 2015., у јавном простору једног хрватског града изведене су две
драматизације. Сцена за прву драматизацију била је позоришна сцена у Ријеци, где је
пет жена различитих националности „представило” своје личне приче. Друга
драматизација је свој климакс имала на вратима истог позоришта, а главне су улоге
имали чланови бранитељских и драговољачких удруга и фудбалски навијачи Армаде.
Двадесета годишњица операције „Олуја“ чини се као значајан пример начина на који
се процеси и чинови комеморације одигравају у јавном простору: у позоришту и на
градским улицама. Комеморативна ситуација изнедрила је процесе и праксе у којима
је друштвени перформанс постао истовремено и креативни чин који изражава
противљење, и акција која подржава нормативне протоколе и структуре моћи.
Друштвене драматизације у Ријеци, и она „у“, и она „испред“ театра, показују да је
позориште врло битна врста јавног простора, који не постоји само као специфични
простор комуникације, већ има и статус концептуалног субјекта са посебном историјом и посебним семантичким димензијама. Како би се разумела
„непослушност“ из наслова, неопходно је позабавити се неколиким суштинским
питањима, као што су: перформанс отпора и послушности; категорије „национални
театар“ и „стручњаци“ свакодневног живота; јавни простор и право на њега; сећање и
„противсећање“, и однос између перформанса и архива.Кључне речи: жене, јавни простор, „Други рат“, национална сцена, перформанс,
непослушност

Reference

Alexander, Bryan Keith. 2005. „Performance Ethnography. The Reenacting and Inciting
of Culture.” In The Sage Handbook of Qualitative Research, ed. Norman
K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, 411-442. California: Sage Publications.
Assmann, Jan. 2011. Cultural Memory and Early Civilization. Writing, Remembrance
and Political Imagination. New York: Cambridge University Press.
Balme, Christopher. 2015. “Treshold of Tolerance: Cencorship, Artistic Freedom,
and the Theatrical Public Space.” In Performance and the Politics of Space.
Theatre and Topology, ed. Erika Fischer-Lichte and Benjamin Wihstutz,
100-113. New York: Routledge.
Beauvoir, Simone de. 2009. Druga płeć, Transl. Gabriela Mycielska and Maria
Leśniewska. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Borggreeen, Gundhild, Gade Rune. 2013 ”Introduction: The Archive in Performance
Studies.” In Performing Archives/Archives of Performance, ed.
Gundhild Borggreen and Rune Gade, 9-34. Cophenhagen: Museum Tusculanum
Press.
Bošković, Aleksandar, Perica Vjekoslav, Gavrilović Darko. 2011. “Myths, Political
Mythologies and Nationalism.” In Political Myths in the Former Yugoslavia
and Successors States. A Shared Narrative, ed. Vjekoslav Perica and Darko
Gavrilović, 13-20. Dordrecht: Republic of Letters Publishing.
Bourdieu, Pierre. 1986. “The forms of capital.” In Handbook of theory and research
for sociology of education, ed. John G. Richardson, 241–258. London:
Greenwood Press.
Boyer, Dominic. 2008. “Thinking through the Anthropology of Experts.” Anthropology
in Action 15(2): 8-46.
Burszta, Wojciech. 2014. “Przyleganie do przeszłości.” In Konstrukcje i
dekonstrukcje tożsamości. Narracja i pamięć, ed. Ewa Golachowska and
Anna Zielińska, 17-38. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
Butler, Judith. 1990. “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in
Phenomenology and Feminist Theory.” In Performing Feminisms: Feminist
Critical Theory and Theatre, ed. Sue-Ellen Case, 270-282. Baltimore: The
Johns Hopkins University Press.
Butler, Judith, Athanasiou Athena. 2013. Dispossession: The Performative in the
Political. Cambridge: Polity Press.
Capulong, Reyes Rowena. 2016. “Public Space as Contested Space: The Battle over
the Use, Meaning and Function of Public Space.” International Journal of
Social Science and Humanity 6,(3): 201-207.
“Drogą do wolności jest konflikt. Rozmowa Pawła Soszyńskiego z Oliverem
Frljićem”. 2013, November. Accessed May 7, 2015.
http://www.dwutygodnik.com/artykul/4908-droga-do-wolnosci-jestkonflikt.
html
„Drugi rat”. Novosti, 2015, August 28. Accessed August 29, 2015.
http://www.portalnovosti.com/drugi-rat
Duvignaud, Jean. 1976. “Sytuacja dramatyczna a sytuacja społeczna.” Transl. Renata
Modrzewska-Węglińska. Pamiętnik Literacki, 67/2: 283-297.
Faucault, Michel. 1977. “What is an Author?” In Language, Conreter-Memory,
Practice, ed. Donald F.Bouchard, 113-138. Ithaca: CUP.
Fraser, Nancy. 1992. “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique
of Actually Existing Democracy.” In Habermas and the Public Sphere.
Studies in Contemporary German Social Thought, ed. Craig J Calhoun, 56-
80. Cambridge, MA: MIT Press.
Habermas, Jürgen. 1991. Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry
into a Category of Bourgeois Society. Transl. Thomas Burger. Cambridge,
MA: MIT Press.
Hartley, John. 1992. The politics of Pictures: The Creation of the Public in the Age
of Popular Media. London: Routledge.
Hastrup, Kirsten. 1996. “Presenting the Past: Reflections on Myth and History.”
Open Page 1: 30-37.
Holmes, Douglas, Marcus George. 2005. “Cultures of Expertise and the Management
of Globalization: Toward the Re-Functioning of Ethnography.” In
Global Assemblages, ed. Ahiwa Ong and Stephen J. Collier, 235-252. Oxford:
Blackwell.
Hussein, Nesreen. 2015. “Gestures of Resistance between the street and the Theatre:
Documentary Theatre in Egypt and Laila Soliman’s No time for Art.”
Contemporary Theatre Review 25(3): 357-370.
“Jakie kryteria powinien spełniać teatr narodowy”. Kraków 2014, February. Accessed
March 15, 2014. http://www.e-teatr.pl/pl/artykuły/177722.html
Kaniowska, Katarzyna. 2003. “Antropologia i problem pamięci.” Polska Sztuka Ludowa.
Konteksty” 3-4: 7-63.
Kesić, Vesna. 2002. “Muslim Women, Croatian Women, Serbian Women, Albanian
Women…” In Balkan as Metaphor. Between Globalization and Fragmentation, ed. Dušan I. Bjelić and Obrad Savić. 311-322. London: The MIT Press
Cambridge.
Lehamnn, Hans-Thies. 2009. Teatr postdramatyczny. Transl. Dorota Sajewska and
Małgorzata Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Madison, D. Soyini. 1998. “Performance, personal narratives, and the politics of
possibility.” In The future of performance studies: Visions and revisions, ed.
Sheron J. Dailey, 276-286. Annandale, VA: National Communication Association.
Madison, D. Soyini, Hamera Judith. 2005. Introduction to The Sage Handbook of
Performance Studies, ed. Soyni D. Madison and Judith Hamera, xi-xxv. California:
Sage Publications.
Malzacher, Florian. 2012. “Dramaturgie opieki i odbierania pewności. Historia Rimini
Protokoll.” In Rimini Protokoll. Na tropie codzienności, ed. Miriam
Dreysse and Florian Malzacher. Transl. Mateusz Borowski and Małgorzata
Sugiera, 12-39. Poznań-Kraków: Korporacja HA!ART.
Mayer, Tamar. 2000. Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation. London
and New York: Routledge,.
McKenzie, Jon. 2001. Perform or Else: From Discipline to Performance. London:
Rutledge.
Mouffe, Chantal. 2007. “Artistic Activism and Agonistic Spaces.” Art & Research:
A Journal of Ideas, Contexts and Methods 1(2): 1-5.
Myerhoff, Barbara. 1992. Remembered Lives: The Work of Ritual, Storytelling, and
Growing Older. Michigan: University of Michigan Press.
Myerhoff, Barbara. 1982. “Life history among the elderly: Performance, visibility
and remembering.” In A Crack in the Mirror. Reflective perspectives in anthropology,
ed. Jay Ruby, 99-117. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press.
Mitchell, Don. 1995. “The end of public space? People’s Park, definitions of the
public, and democracy.” Annals of the Association of American
Geographers 85(1): 108-133.
Mostov, Julie. 2000. “Sexing the nation/desexing the body: politics of national
identity in the former Yugoslavia.” In Gender Ironies of Nationalism: Sexing
the Nation, ed. Tamar Mayer, 89-112. London and New York: Rutledge.
Ramet, Sabrina P. 1999. Introduction to Gedner Politics in the Western Balkans.
Women and Society in Yugoslavia and the Yugoslav Successor States, ed.
Sabina P. Ramet, 3-10. Pensylvania: The Pensylvania State University Press.
Roselt, Jens. 2012. “Niech cię zobaczą. Szkic na temat praktyki pokazywania się na
scenie.” In Rimini Protokoll. Na tropie codzienności, ed. Miriam Dreysse
and Florian Malzacher. Transl. Mateusz Borowski and Małgorzata Sugiera,
42-57. Poznań-Kraków: Korporacja HA!ART.
Strine, Mary, Beverly Long, Mary Frances Hopkins. 1990. “Research in Interpretation
and Performance Studies: Trends, Issues, Priorities.” In Speech Communication:
Essays to Commemorate the Seventy-fifth Anniversary of the
Speech Communication Association, ed. Gerald Philips and Julia Wood,
181-204. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Szacka, Barbara. 2012. “Jak opowiadamy przeszłość?” Znak 683: 54-59.
Taylor, Diana. 2002. “Translating Performance.” Proffesion: 44-50.
Turner, Victor. 1982. From ritual to theatre: the Human Seriousness of Play. Baltimore:
John Hopkins University Press.
Turner, Victor. 1988. The Anthropology of Performance. New York: Performing
Arts Journal Publications.
Ugrešić, Dubravka. 2013. “Rusałka znad Adriatyku.” Transl. Dorota Jovanka
Ćirlić, Gazeta Wyborcza, March 29. Accessed November 13, 2015.
http://www.wyborcza.pl/magazyn/1,124059,13653898,Rusalka_znad_Adriat
yku.html.
Weiss, Peter. 1971. “The Material and the Models: Notes towards a Definition of
Documentary Theatre.” Theatre Quarterly 1.1: 41-45.
Wiegmink, Pia. 2011. “Performance and Politics in the Public Sphere.” The Journal
of Transnational American Studies 3(2): 1-40.
Wihstutz, Benjamin. 2015. “Other Space of Space of Others? Reflections on Contemporary
Political Theatre” In Performance and the Politics of Space. Theatre
and Topology. ed. Erika Fischer-Lichte and Benjamin Wihstutz, 183-
197. New York: Routledge.

Примљено / Received: 05. 02. 2018.
Прихваћено / Accepted: 03. 05. 2018.
Објављено
30.09.2018.
Како цитирати
SZTANDARA (POLAND), Magdalena. Бити недостојна националне сцене. Женска непослушност као перформативна пракса. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 2, p. 347-366, sep. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/584>.
Датум приступа: 24 apr. 2019