Камп, коридор, граница. Студије избјеглиштва у сувременом хрватском контексту

  • Marta Stojić Mitrović (Serbia) Етнографски институт САНУ
    martastojic@gmail.com

Сажетак

Камп, коридор, граница. Студије избјеглиштва у сувременом
хрватском контексту
Уреднице Емина Бужинкић и Маријана Хамершак,
Институт за етнологију и фолклористику, Центар за мировне студије,
Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу, Центар за
истраживање етничности, држављанства и миграција,
Загреб 2017.

Објављено
01.02.2018.
Како цитирати
STOJIĆ MITROVIĆ (SERBIA), Marta. Камп, коридор, граница. Студије избјеглиштва у сувременом хрватском контексту. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 3, p. 706-708, feb. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/217>.
Датум приступа: 21 mar. 2019
Секција
Научна критика и полемика