Колико су ’опасна’ тела миграната? Наративи о болести и јавном здрављу и технике управљања

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1703593S УДК 314.7:613.97(497.11) Оригинални научни рад

  • Marta Stojić Mitrović (Serbia) Етнографски институт САНУ
    martastojic@gmail.com

Сажетак

У овом раду анализирани су наративи о мигрантима који се везују за њихова тела као
потенцијалне/вероватне носиоце зараза које би могле да се рашире и на локално
становништво. Ови наративи се могу посматрати као посебне манифестације
секуритарног дискурса страха, у оквиру којих се мигранти конструишу као облик
корпорeалне безбедносне претње. Анализом наратива о еболи и шуги указано је на
потенцијал употребе страха од болести као инструмента и симбола политичке моћи,
када сама болест престаје да буде медицински и трансформише се у првенствено
друштвени проблем. Страх од болести и мере предузете да се тај страх анулира су
тако интегрисани у технике управљања.Кључне речи: мигранти, дискурс заразе, технике управљања.
How

Reference

Andersson, Ruben. 2014. Illegality Inc. Clandestine Migration and the Business
of Bordering Europe. University of California Press.
Andrijasevic, Rutvica. 2007. “Beautiful Dead Bodies. Gender, Migration and Representation
in Anti-Traficking Campaigns.” Feminist Review 86: 24–44.
Barnett, Michael. 2011. “Humanitarianism, paternalism and the UNHCR.” In Refugees
in International relations, eds. Betts and Loescher, 105–132. Oxford:
Oxford Univeristy Press.
Barthes, Ronald. 1990 (1964). Retorika starih. Elementi semiologije. Ljubljana:
Studia Humanitatis ŠKUC-FF.
Blagojević, Gordana. 2009. “Savremeni stereotipi Srba o Kinezima u Beogradu:
Kada kažeš Kina, mislim Blok 70 ili...” Zbornik Matice srpske za društvene
nauke 128: 47–61.
Campesi, Guiseppe. 2014. “Immigrant detention and the double logic of securization.”
In The EU, Migration and the Politics of Administrative Detention,
eds. Michela Ceccorulli and Nicola Labanca, 145-166. London and New
York: Routledge.
De Genova, Nicholas P. 2002. “Migrant ‘Illegality’ and Deportability in Everyday
Life” Annual Review of Anthropology 31: 419–447.
De Genova, Nicholas. 2015. “The Border Spectacle of Migrant 'Victimisation'.” In
OpenDemocracy, Beyond Traficking and Slavery. Dostupno na:
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/nicholas-degenova/
border-spectacle-of-migrant-
%E2%80%98victimisation%E2%80%99#.VWwKTbV0gNI.twitter
Huysmans, Jef. 2006. The Politics of Insecurity. Fear, migration and asylum in the
EU. New York: Routledge.
Huysmans, Jef. 2000. “The European Union and the Securitization of Migration.”
Journal of Common Market Studies 38 (5): 751–777.
Lemke, Thomas. 2002. “Foucault, Governmentality, and Critique.” Rethinking
Marxism 14(3): 49–64.
Malkki, Liisa. 1995. “Refugees and Exile: From "Refugee Studies" to the National
Order of Things.” Annual Review of Anthropology 24: 495–523.
Ogden, Cassandra A. and Stephen Wakeman (eds.). 2013. Corporeality: The Body
and Society. Chester: University of Chester Press.
Sanchez, Gabriella E.. 2014. Human Smuggling and Border Crossings. Routledge
Studies in Criminal Justice, Borders and Citizenship. Routledge: London
and New York.
Stojić Mitrović, Marta i Ela Meh. 2015. “The Reproduction of Borders and the
Contagiousness of Illegalisation: A Case of a Belgrade Youth Hostel.” Bulletin
of the Institute of Ethnography SASA 63(3): 623–638.
Stojić Mitrović, Marta. 2014. “Presenting as a Problem, Acting as an Opportunity:
Four Cases of SocioPolitical Conflicts Taking the Presence of Migrants as
a Focal Object in Serbia.” Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
62(1): 67–82.
Stojić Mitrović, Marta. 2012. “Eksternalizacija granica Evropske unije i pojava improvizovanih
migrantskih naselja u Srbiji.” Zbornik Matice srpske za
društvene nauke 139 (2): 237–248.
Yilmaz, Ferruh. 2016. “How the Workers Became Muslims. Immigration, Culture,
and Hegemonic Transformation in Europe.” Ann Arbor: University of
Michigen Press.

Примљено / Received: 21. 03. 2017.
Прихваћено / Accepted: 06. 11. 2017.
Објављено
01.02.2018.
Како цитирати
STOJIĆ MITROVIĆ (SERBIA), Marta. Колико су ’опасна’ тела миграната? Наративи о болести и јавном здрављу и технике управљања. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 3, p. 593-609, feb. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/209>.
Датум приступа: 21 mar. 2019
Секција
Тема броја