Ми избеглице: живот који се не може живети

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1703513Z УДК 314.7-054.73:39 Оригинални научни рад

  • Adriana Zaharijević (Serbia) Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду
    zaharijevic@instifdt.bg.ac.rs

Сажетак

Текст је подељен у две везане целине. Прва обрађује мотив који је увела Хана Арент
1943. године кратким текстом насловљеним „Ми избеглице“. Шта значи то „ми
избеглице“, ко су ти „ми“, и можемо ли и ми једном и некад бити избеглице? Фигура
избеглице се чита и промишља у неколико варијација на фразу коју је увела Арент, с
посебним освртом на идеју људских права, грађанства, страха, територије и
припадања. Фигура избеглице нам такође омогућава да уведемо разлику између права
на живот и права на живот који се може живети. Друга целина у том смислу тестира
тезу према којој је за живљив живот неопходно да буду испуњена три услова:
једнакост, одсуство сиромаштва и одсуство рата; три услова која су у случају
избеглица дубоко упитна.Кључне речи: избеглице, грађанство, живљив живот, једнакост, право на
живот.

Reference

Agamben, Giorgio. 1995. „We Refugees“. Symposium: A Quarterly Journal in
Modern Literatures 49 (2): 114–119.
Arent, Hana. 2009. „Mi izbeglice“. U Studije o izbeglištvu 2, prir. Ivan Milenković i
Predrag Šarčević, 11–27. Beograd: Grupa 484.
Bauman, Zygmunt. 2017. „Upotreba panike“. Peščanik, pristupljeno 28. 2. 2017.
http://pescanik.net/upotreba-panike/
Blits, Jan H. 1989. „Hobbesian Fear“. Political Theory 17(3): 417–431.
Bojanić, Petar. 2016. O institucionalnom delovanju. Kako je moguće ispravno
raditi, pisati, hodati, disati, živeti zajedno? Novi Sad - Beograd:
Akademska knjiga - IFDT.
Butler, Judith. 2015. Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Cambridge
MA: Harvard University Press.
Dummet, Michael. 2001. On Immigration and Refugees. New York: Routledge.
Foucault, Michel. 1979. „The refugee problem is a foreshadowing of the 21st century’s
great migration“. Pristupljeno 28. 2. 2017.
https://progressivegeographies.com/2015/09/29/michel-foucault-onrefugees-
a-previously-untranslated-interview-from-1979/
Gambetti, Zeynep and Marcial Godoy-Anativia. 2013. „States of Insecurity. Coming
to Terms with an Erratic Terrain“. In Rhetorics of Insecurity: Belonging
and Violence in the Neoliberal Era, eds. Zeynep Gambetti and Marcial Godoy-
Anativia, 1–19. New York: NYU Press.
Hobs, Tomas. 1991. Levijatan. Niš: Gradina.
Kamusella, Tomasz. 2016. „The Forgotten 1989 Expulsion of Turks from Communist
Bulgaria“, predavanje održano na Institutu za filozofiju i društvenu
teoriju 20. 10. 2016. Приступљено 28. 2. 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=Lf8aAGesb6I
Konvencija o statusu izbeglica. 1951. Pristupljeno 28. 2. 2017.
http://www.unhcr.rs/media/1951RefugeeConventionSer.pdf
Loick, Daniel. 2016. „We Refugees“. Public Seminar. Pristupljeno 28. 2. 2017.
http://www.publicseminar.org/2016/05/we-refugees/#.WLU8jm_yvIU
Shachar, Ayelet. 2009. The Birthright Lottery. Citizenship and Global Inequality.
Cambridge MA: Harvard University Press.
Survivors, Protectors, Providers: Refugee Women Speak Out. Summary Report.
November 2011. UNCHR and UNSW.
Vasiljević, Jelena. 2016. Antropologija građanstva. Novi Sad - Beograd:
Mediterran i IFDT.
Zaharijević, Adriana. 2010. Postajanje ženom. Beograd: Rekonstrukcija ženski
fond.
Zephaniah, Benjamin. 2000. „We Refugees“. Pristupljeno 28. 2. 17.
http://benjaminzephaniah.com/rhymin/we-refugees/

Примљено / Received: 21. 03. 2017.
Прихваћено / Accepted: 06. 11. 2017.
Објављено
01.02.2018.
Како цитирати
ZAHARIJEVIĆ (SERBIA), Adriana. Ми избеглице: живот који се не може живети. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 3, p. 513-526, feb. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/204>.
Датум приступа: 21 mar. 2019
Секција
Тема броја