Lendák-Kabók, Karolina. " Стратегије балансирања жена између каријере и породице у академској заједници у Србији: разлике у етничком и социјалном пореклу" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 2 (30 September 2020)