Lendák-Kabók, Karolina. " Стратегије балансирања жена између каријере и породице у академској заједници у Србији: разлике у етничком и социјалном пореклу." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 68.2 (2020): 295–317. Web. 24 Nov. 2020