Lendák-Kabók, K. 2020 Sep 30. Стратегије балансирања жена између каријере и породице у академској заједници у Србији: разлике у етничком и социјалном пореклу. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 68:2