Petrov, Ana. " Предлог социо-антрополошке типологије носталгије: од концепта болести до симптома савремене културе" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 1 (30 May 2020)