Petrov, Ana. " Предлог социо-антрополошке типологије носталгије: од концепта болести до симптома савремене културе." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 68.1 (2020): 221–236. Web. 22 Oct. 2020