Petrov, A. 2020 May 30. Предлог социо-антрополошке типологије носталгије: од концепта болести до симптома савремене културе. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 68:1