Petrov, A. (2020). Предлог социо-антрополошке типологије носталгије: од концепта болести до симптома савремене културе. Гласник Етнографског института САНУ, 68(1), 221–236. Preuzeto od http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/865