Válka, Miroslav. " Чехословачка република и формирање етнографске науке у време „прве републике“ (1918–1938) – први део" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 1 (30 May 2020)