Válka, Miroslav. " Чехословачка република и формирање етнографске науке у време „прве републике“ (1918–1938) – први део." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 68.1 (2020): 171–184. Web. 13 Aug. 2020