Válka, M. 2020 May 30. Чехословачка република и формирање етнографске науке у време „прве републике“ (1918–1938) – први део. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 68:1