Jakovlјević Šević, Tijana. " Ког је рода град? Oдоними и oродњавање простора: пример града Новог Сада" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 1 (30 May 2020)