Jakovlјević Šević, Tijana. " Ког је рода град? Oдоними и oродњавање простора: пример града Новог Сада." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 68.1 (2020): 113–129. Web. 13 Aug. 2020