Jakovlјević Šević, T. 2020 May 30. Ког је рода град? Oдоними и oродњавање простора: пример града Новог Сада. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 68:1