Đurić Milovanović (Serbia), Aleksandra. " Међународна радионица 'Religion and Migration in Eastern Orthodox World'" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 3 (30 January 2019)