Latifić (Serbia), Amra. " Антропологија глуме као истраживање личног искуства: рад на формирању драмског лика." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.2 (2018): 417-429. Web. 23 May. 2019