Latifić (Serbia), A. 2018 Sep 30. Антропологија глуме као истраживање личног искуства: рад на формирању драмског лика. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:2