Wiesner (Slovakia), Adam. " Аутоетнографија: превазилажење родне бинарности кроз писање живота" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 2 (30 September 2018)