Wiesner (Slovakia), Adam. " Аутоетнографија: превазилажење родне бинарности кроз писање живота." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.2 (2018): 335-346. Web. 25 Feb. 2020