Wiesner (Slovakia), A. 2018 Sep 30. Аутоетнографија: превазилажење родне бинарности кроз писање живота. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:2