Wiesner (Slovakia), A. (2018). Аутоетнографија: превазилажење родне бинарности кроз писање живота. Гласник Етнографског института САНУ, 66(2), 335-346. Preuzeto od http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/583