WIESNER (SLOVAKIA), Adam. Аутоетнографија: превазилажење родне бинарности кроз писање живота. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 2, p. 335-346, sep. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/583>.
Датум приступа: 25 feb. 2020